Hizmetler

Takım ruhu ile çalışan uzman güç...

Engin bilgi birikimine sahip, deneyimli, uzman mühendis ve teknik kadromuzla, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda en son teknolojileri kullanarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Takım ruhu ile çalışan personelimizle bu hizmetleri verirken, projeleri maliyet ve zamanlama gibi yönleriyle değerlendirip gerekli etüt ve araştırmaları yürütürken; bilgi ve deneyimlerini aktararak müşterilerimize azami derecede fayda sağlamayı hedefliyoruz.

Erdemir Mühendislik olarak fizibilite çalışmalarımızdan tesisin devreye alınmasına kadar geçen uzun süreçte proje yönetimi, tasarım, satın alma, sözleşme yönetimi ve süpervizörlük faaliyetlerini sürdürüyoruz. Planlamadan uygulamaya kadar geniş bir yelpazede projelere sağladığımız kapsamlı hizmetler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir;

 • Mühendislik Hizmetleri
 • Proje Yönetimi Hizmetleri
 • Enerji ve Çevre Yönetimi Hizmetleri
Hizmetlerimiz, ilgili tarafların koordinasyonu sağlanarak aşağıdaki ana faaliyetlerle gerçekleştiriliyor:
Mühendislik Hizmetleri kapsamında;

Etüt, tasarım ve teknik resim, malzeme listesi, şartname ve/veya teknik rapor hazırlanması çalışmaları yapılıyor.

Proje Yönetimi Hizmetleri

Yatırım projeleriyle hedeflenen kapasite ve kalite iyileştirmelerini sağlamak üzere teslimatçı firmayla imzalanan kontrat hükümleri çerçevesinde, müşterilerimizin çıkarlarını ön planda tutarak, tesislerin öngörülen bütçe sınırları içerisinde ve programlarına uygun olarak devreye alınıp beklenen performans değerlerine ulaşması hususlarında gereken tüm sorumlulukları yerine getirmeyi hedefliyoruz.

Faaliyetlerimizi sürdürürken en modern araç ve programlardan yararlanıyor, yatırım projelerine bahsedilen hizmetleri sunarken gelişmiş teknolojileri yakından takip ediyor, kurulacak olan tesislerin mümkün mertebe düşük maliyetli ve yüksek üretim kapasiteli olmasına özen gösterirken, verimlilik, enerji tasarrufu, minimum çevresel etki, işletme ve bakım kolaylıkları, personel tasarrufu gibi özellikleri de ön planda tutuyoruz.

 • Teknoloji seçimi,
 • Firma ön seçimi,
 • Tesis yer seçimi,
 • Tesis/ ekipman genel yerleşimi,
 • Proses parametrelerinin belirlenmesi,
 • Tesis idari ve teknik şartnamelerinin hazırlanması,
 • Teklif değerlendirme (Teknik ve Ticari),
 • Sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi ve sözleşmenin hazırlanması,
 • Yardımcı tesis hizmet ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi,
 • Malzeme seçimi ve satın alma faaliyetleri,
 • İmalat, inşaat ve montaj işlerine yönelik şartname ve ihale işlerinin yürütülmesi,
 • Sevkiyat ve ödemelerin takibi,
 • İmalat, inşaat ve montaj kontrollüğü,
 • Devreye alma ve performans testleri,
 • Hakediş kontrolü ve takibi,
 • Garanti kapsamındaki taahhütlerin takibi.
Enerji ve Çevre Yönetimi Hizmetleri
Enerji Verimliliği Danışmanlık Hizmetleri

Erdemir Mühendislik, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından yetkisi onaylanmış bir EVD şirketidir. Bu yetki çerçevesinde; bina ve sanayi dallarında ayrı olmak üzere işletmelerde/konutlarda ön-etüt, detaylı etüt çalışmaları yapılmakta, etüt sonuçlarına göre verimlilik artırıcı projeler (VAP) üretilmekte ve bu projelerin uygulanması yapılmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Erdemir Mühendislik olarak ağır sanayi yatırımlarından kazandığımız tecrübe ve sosyal sorumluluk bilinci ile yenilenebilir enerji yatırımlarında da faaliyet gösteriyoruz. Uluslararası yatırımcıları ülkemize getiriyor ve teknoloji partnerleri ile müşterilerimize güneş enerjisi başta olmak üzere, atıktan enerji tesisleri, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji yatırımları için çözümler sunuyoruz. Teknik liderliğini üstlendiğimiz bu projelerde, anahtar teslim esası ile her adımı yönetiyor ve müşterilerimize performans kriterlerini sağlayan, güvenilir ve en yeni teknolojiyi kullanan tesisler inşa ediyoruz.

Çevre Çalışmaları

“Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya” sloganı ile çevre yatırımlarında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bünyemizde kurduğumuz Enerji ve Çevre Yönetimi Grubu, çevre ile ilgili ülkemiz ve dünyada uygulanan mevzuatları ve kararları güncel olarak takip ediyor. Karbon ayak izi çıkarılması, strateji belirlenmesi, karbon azaltım projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması, şirketleri Zorunlu Karbon Piyasası şartlarına hazırlamak ve ülkemizde de geçerliliği bulunan Gönüllü Karbon Piyasası işleyişinde güvenilir bir danışman ve çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Bu amaca uygun olarak uzman personelimiz ile hizmet veriyoruz.

© 2023 Erdemir Mühendislik Tüm Hakları Saklıdır.
Etik Mail etik@erdemiretik.com Etik Telefon 0 850 211 3000