Çelikhane Konvertörleri Modernizasyon projesi
Çelikhane Konvertörleri Modernizasyon projesi ile mevcut ekipmanlardaki yaklaşık 30 yıllık kullanıma bağlı oluşan sıkıntıların giderilerek İSG açısından iyileşmeler ve çelik üretim sürecinin sürdürülebilirliği amaçlanmıştır. 120 tonluk konvertörlerin hacmi artırılarak 130 tonluk üretim kapasitesine ulaşılmıştır. Erdemir Mühendislik ilgili proje kapsamında fizibilite, planlama, tasarım, satın alma ve proje yürütme süreçlerine katkı sağlamıştır. 3 adet konvertör montaja hazır hale getirildikten sonra fabrika duruşu beklenmiştir. Proje kapsamında 13 Temmuz 2023, 17 Ağustos 2023 ve 11 Ekim 2023 tarihlerinde konvertörler başarıyla devreye alınmıştır.

   HEDEF     
 • Mevcut konverterlerin yenilenmesi
 • Hacimde %15 artışla üretim tonajının arttırılması
 • Üretim verimliliğinin arttırılması

ÇÖZÜM  
 • Yeni tip konverter dizaynı yapılması
 • İç hacmin genişletilmesi

 MÜŞTERİYE

ÖZEL

 • Sahaya uygun ölçüler belirlenmesi
 • Yenileme ile kapasite artışının tek projede uygulanması

REFERANS 
 • Çelikhane,
 • 31 Ay (6 ay tasarım, 24 ay imalat ve 1 ay saha)
 • 2 Tasarımcı ve 70 Kişilik Uygulama Ekibi
 • Devreye alma – 2023
© 2023 Erdemir Mühendislik Tüm Hakları Saklıdır.
Etik Mail etik@erdemiretik.com Etik Telefon 0 850 211 3000