Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik ve Verimlilik Odaklı Büyüme

Daha az kaynakla daha çok değer” yaklaşımının temelini oluşturduğu sürdürülebilirlik stratejimiz; bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına saygılı ve sorumlu davranarak insan ve doğanın uyum içerisinde var olduğu koşulların sürekliliğine katkıda bulunmayı amaçlayan yaklaşımı, çalışmalarımızın temelini oluşturuyor.

Sürdürülebilir Mühendislik Yaklaşımımız

OYAK Maden Metalürji'nin mühendislik şirketi olarak yürüttüğümüz projelerde temiz üretim teknolojilerinin seçilmesine, operasyonel mükemmelliğe, enerjinin verimli kullanılmasına, geri kazanımın en üst düzeyde tutulmasına, toprağa, havaya ve suya en az atığın verilmesine dikkat ediyoruz.

İnşaat ve montaj yüklenicisi seçiminde çevreye saygı ve çocuk işçi çalıştırmamak vazgeçilmez kriterlerimizden olup saha uygulamalarında sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarını oluşturarak “sıfır kaza” felsefesine uygun bir proje yönetim anlayışı uyguluyoruz. Sürekli gelişen başarılı ISG performansları buna göstergedir.

Şirketimizin sahip olduğu enerji verimliliği danışmanlık (EVD) yetkisi çerçevesinde OYAK Maden Metalürji şirketlerine verimlilik artırıcı projeler hazırlayarak üretimin önemli bir girdisi olan enerjinin verimli tüketimine yardımcı oluyoruz. Bunun sonucu olarak çelik üretimindeki birim karbon salımının azaltılmasını sağlıyoruz.

© 2023 Erdemir Mühendislik Tüm Hakları Saklıdır.
Etik Mail etik@erdemiretik.com Etik Telefon 0 850 211 3000