İK Uygulamalarımız

İşe Alım Süreçleri

Erdemir Mühendislik işe alım politikamızın temelini, ihtiyaç analizlerimiz doğrultusunda insan gücünü etkin şekilde planlayarak Erdemir Mühendislik değerleri ve kültürüne en uygun ve doğru kişilerin doğru pozisyonlara yerleştirilmesi oluşturuyor. En doğru yerleştirmenin yapılabilmesi için pozisyonlar bazında belirlenmiş kriterler ve metotlar kullanıyoruz. İşe alım faaliyetleri yıllık plan dahilinde gerçekleştirilirken, süreç adımları standart ve şeffaf bir şekilde yapılandırılıyor. Mühendisliğin başarılı olan her çalışanı, başarısını devam ettirdiği sürece en üst kademeye kadar yükselme şansına sahiptir. Kendi yöneticilerini yetiştirmeyi hedeflemiş bir grup olarak, şirketlerimiz arasında yatay ve dikey kariyer olanaklarını iç ilan aracılığı ile çalışanlarımızla paylaşıyoruz.

Sürecin İşleyişi

Adayların doğru işe yerleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılandırılan yetkinlik bazlı seçme ve yerleştirme sürecinde İnsan Kaynakları ve Bölüm Yöneticileri ortak çalışıyor. İnsan Kaynakları, ön değerlendirme sürecini yöneterek adayları mülakata davet ediyor. Adayların kurum kültürüne uygunluğu, aranan pozisyon ile niteliklerinin eşleşmesi, mesleki bilgisinin değerlendirilebilmesi için adaylar, İK ve Bölüm Yöneticisi ile ortak bir görüşme gerçekleştiriyor. Olumlu değerlendirilen adaylar gerekli görülen durumlarda bir üst seviyedeki yöneticiler ile tanıştırılıyor. Süreçleri olumlu tamamlayan adayların referans araştırması yapıldıktan sonra İngilizce yeterlilik testi uygulanıyor. Tarafsız bir değerlendirme yapılabilmesi için Kişilik Envanteri Testi de uygulanarak İnsan Kaynakları ve Bölüm Yöneticilerinin gözlemleri teorik olarak da doğrulanıyor. Seçme sürecinin tamamlanması ile sonuç adaylara bildiriliyor ve teklif kısmına geçiliyor. Bu aşamalardan sonra işe giriş süreci başlatılıyor. İlgili pozisyon için uygun bulunmayan adaylarımızın özgeçmişleri ise farklı bir pozisyonda değerlendirilmek üzere veri tabanımızda saklanıyor.

Eğitim Gelişim

Erdemir Mühendislik İnsan Kaynakları Yönetimi ile Erdemir Mühendislik’i Dünya Klasında bir şirket olmaya taşıyacak ve bunu sürdürebilir kılacak insan kaynağını yetiştirme vizyonu ile tüm çalışanlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz.

Erdemir Mühendislik olarak "Yetenek Yönetimi'nde" ve "Eğitim-Gelişim Faaliyetleri'nde" yeni uygulamalar ve yöntemlere yatırım yaparak ilerlemeye devam ediyoruz. Yetenek Yönetimi ile mevcut organizasyonun yetenek profillerini tespit edip yönetmeyi ve çalışanlarımızı uygun gelişim planları ile destekleyerek organizasyonun insan kaynağını yüksek donanımlı rekabetçi hale getirmeyi amaçlıyoruz. Eğitim faaliyetlerimizi teknik, kişisel ve liderlik gelişim eğitimlerimiz, iç eğitim ve dışarıdan tedarik edilen eğitim programları ile destekliyoruz.

Gelişim faaliyetlerimiz bizim için önem taşıyor çünkü;

  • Erdemir Mühendislik Şirketinin büyüme ve gelişmesini, insan kaynağı açısından takip edebilmeyi
  • Kişiye uygun gelişim planları ve fırsatlar sunarak, çalışan motivasyonuna ve bağlılığına katkıda bulunmayı
  • Performansın ve yeteneğin fark edildiği, liderlik pozisyonları için geliştirildiği bir kurum kültürü yaratmayı
  • Erdemir Mühendislik’i dünya klasında bir şirket olmaya taşıyacak ve bunu sürdürebilir kılacak insan kaynağını yetiştirmeyi sağlıyor.

Performans Yönetimi

Performans yönetiminde yıl sonu değerlendirmeleri, iş hedefi gerçekleşme oranları ve temel/yönetsel yetkinlikler üzerinden yapılmaktadır.

Erdemir Mühendislik için iyi bir performans sistemi uygulamak önemlidir çünkü performans değerlendirmesi ; 

  • Çalışanlarımızın kurumun amaç ve değerlerini anlamasında yardımcı oluyor
  • Her bir çalışanımızın bireysel hedefleriyle kurum hedeflerinin birlikte hareket etmesini destekliyor
  • Çalışanlarımızı daha iyi performans göstermeleri için motive ediyor
  • Geri bildirim kültürü ile çalışanlarımızın birbirlerini daha iyi tanımasını ve anlamasını destekliyor

Ücret Politikası

Erdemir Mühendislik’te ücret politikasının temelini iş kademelendirme altyapısı doğrultusunda “eşit işe eşit ücret” ilkesi ile sağlıyoruz. Yapılan işin büyüklüğü göz önünde bulundurularak iş kademeleri belirliyoruz, piyasa araştırmaları ve iç analizler sonucunda bu kademeler için ücret seviyeleri oluşturuyoruz. Bu sistem ile şirket adil ve piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapabilme imkânı sağlıyoruz.

Yetenek Yönetimi

Performans Yönetim Sistemi’nin bir parçası olarak, çalışanların hedeflerinin belirlendiği, çalışanların performanslarının yönetildiği, takip edilerek geri bildirim verildiği, değerlendirildiği, gelişim alanlarının tespit edildiği, gelişim planlarının oluşturulduğu ve sürekli gelişimin teşvik edildiği bir yönetim sistemini uyguluyoruz.

Erdemir Mühendislik’in gelecek resminde yer alacak, bu resmi şekillendirebilecek, yeniliğe ve gelişime açık bireylerin kuruma kazandırılmasını hedefliyoruz. İşe alım uygulamalarını da bu hedef doğrultusunda şekillendiriyoruz. Ayrıca “Dünya Klasında Şirket Olmak” vizyonuna katkıda bulunacak şekilde Organizasyonel Gelişim ve Yetenek Yönetimi uygulamalarını sürdürüyoruz.

© 2023 Erdemir Mühendislik Tüm Hakları Saklıdır.
Etik Mail etik@erdemiretik.com Etik Telefon 0 850 211 3000