Ermaden Konsantrasyon Tesisi Öğütme Tesisi Kapasite Artırımı Projesi2021 yılından itibaren ile Hasançelebi cevheri ön konsantresinin Divriği tesislerinde tüvenan cevher olarak kullanım oranı artırılarak devam etmiştir ve yıllık bazda 2,4 milyon tona ulaşmıştır. Söz konusu cevherin düşük demir tenörlü bir cevher olması sebebi ile Divriği tesislerinde kullanım artışına bağlı olarak üretilen peletin Fe tenörü kritik sınır olan %65 değerinin altına düşmüştür. Bu kapsamda konsantrasyon tesisi öğütme kapasitesinin artırılması amacı ile mevcut sisteme ilave olarak bir adet ø4.800x5.720 mm primer bilyeli değirmen ve yardımcı ekipmanlar tesis edilmiştir. İlave edilen primer bilyalı değirmende kullanılan yeni teknoloji, İSG ve çevre performansını da artırmıştır. Erdemir Mühendislik, ilgili proje kapsamında planlama, tasarım, satın alma ve proje yürütme süreçlerine katkı sağlamıştır. Konu projenin test ve devreye alma çalışmaları tamamlanarak 19 Mayıs 2023 tarihinde başarıyla devreye alınmıştır.
Tasarım Erdemir Mühendislik
Değirmen Boyutu ø4.800x5.720 mm
Değirmen Tipi Primer Bilyalı Değirmen
Proses Tipi Yaş Öğütme
Proje Süresi 240 Gün
Devreye Alma 19 Mayıs 2023
Yüklenici Sayısı 1
Projede Görevli Personel Sayısı   50 Kişi

© 2023 Erdemir Mühendislik Tüm Hakları Saklıdır.
Etik Mail etik@erdemiretik.com Etik Telefon 0 850 211 3000