Ermaden Derindere Barajı Kapasite Artırımı Projesi
Divriği Konsantrasyon Tesisi`nde öğütme ve zenginleştirme işlemi sonucu çıkan sulu artıklar Derindere Artık Barajında depolanmaktadır. Bu projede Demir Cevheri Zenginleştirme ve Pelet Tesisinden oluşan atıkların depolanması amacıyla inşa edilen barajın kapasitesinin artırılması amacıyla baraj kret kotunun 5 metre yükseltilmesi amaçlanmıştır. Baraj depolama kapasitesinin artırılması amacıyla baraj kret kotu 1.071 kotundan 1.076 kotuna yükseltilmiş ve baraj rezervuar alanı da kazı yapılarak genişletilmiştir. Derindere barajının kapasitesinin artırılması, İSG ve çevre performansını da artırmıştır. Erdemir Mühendislik, ilgili proje kapsamında planlama, tasarım, satın alma ve proje yürütme süreçlerine katkı sağlamıştır. Konu proje 15 Mart 2023 tarihinde başarıyla devreye alınmıştır.

Tasarım FİRMA
Kapasite 75.000 Ton/Yıl
Uygulama Baraj gövdesine geçirimsizlik malzemesi olarak Geomembran uygulaması yapılmıştır.
Proje Süresi 120 Gün
Devreye Alma 15 Mart 2023
Yüklenici Sayısı 1
Projede Görevli Personel Sayısı 50 Kişi

© 2023 Erdemir Mühendislik Tüm Hakları Saklıdır.
Etik Mail etik@erdemiretik.com Etik Telefon 0 850 211 3000