Erdemir Çelikhane Yeni Hurda Kovası Tasarım ve Uygulanması

İşletmede kullanılan hurda kovaları 1993 yılında yapılan KAM yatırımlarından bu yana kullanılmaktadır. Konvertörlerin 90 tondan 120 tona çıkarılmasıyla hurda kovalarının hacmi de bu artışa paralel artırılmıştır. Mevcut tesisin işletme şartlarıyla hurda kovasının tasarımının uyumsuz olmasından dolayı konvertör ağzında hurda sıkışmaları meydana gelmekte ve işletmede gecikmelere, hurdaların konvertör ağzından girememesinden dolayı aşağıya düşmesine sebep olmaktadır. Aşağıya düşen hurdalar hematit plakaların zarar görmesine neden olmakta ve bu hurdaların konvertör altından toplanabilesi için duruş ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Ekskavatör yardımıyla toplanan bu hurdaların kamyonlarla açık sahada taşınması akabinde ayıklanması ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Bu tasarım hatası, her döküm başına ortalama 500 kg hurdanın konvertöre girememesine ve sıvı çeliğe dönüşememesine sebep olmaktadır.  Yapılan bu yeni tasarımla %90 oranında iyileşme sağlanmış olup, yılda yaklaşık 13.500 ton aşağıya düşen hurdanın sıvı çeliğe dönüşmesi sağlanmıştır ve 21.000 dakika duruş süresinde iyileşme meydana gelmiştir. Bu tasarımın yılda yaklaşık 7.657.160 USD getirisi olmuştur. Mühendislik ve Teknik Çizim kapsamında 16 ay süren çalışmalar 2019 yılında tamamlanmıştır.


   HEDEF     
  • Her dökümde 500 kiloluk hurdanın fire olarak yere dökülmesinin önüne geçilmesi
  • Zaman kaybının önüne geçilmesi ile iş gücü tasarrufu

ÇÖZÜM  
  • Kamera ile saha takibinin sağlanması.
       •Güvenilir teknoloji seçimi ve iş güvenliğinin temini

  • Yeni hurda kovası (10 adet) tasarımı

 MÜŞTERİYE

ÖZEL

  • Yılda ortalama 20.000 ton hurdanın konvertörden dökülmesinin engellenmesi
  • Mevcut ölçülere uygun ve İSG açısından elverişli tasarım

REFERANS 
  • Erdemir Çelikhane
  • 16 Ay (10 ay tasarım, 4 ay imalat ve 2 ay saha)
  • 2 Tasarımcı ve 37 Kişilik Uygulama Ekibi
  • Devreye alma – 2019


© 2023 Erdemir Mühendislik Tüm Hakları Saklıdır.
Etik Mail etik@erdemiretik.com Etik Telefon 0 850 211 3000